Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52060

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.97 20.05 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.95 20.05 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.97 i urvalsgrupp BI, 20.05 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

551

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2019 sökte 551 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping varav 82 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 8 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 17.40 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.71 16.05 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

741

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

31

Under HT2018 sökte 741 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping varav 76 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 6 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 17.32 0.00
Urval 2 18.48 16.79
För höstterminen år 2017 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

821

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 821 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping varav 97 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 4 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 4 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.30 0.00
Urval 2 18.80 18.30
För höstterminen år 2016 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

831

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 831 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping varav 91 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 7 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 5 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 17.90 0.00
Urval 2 18.40 17.20
För höstterminen år 2015 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

721

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 721 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping varav 84 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 6 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 5 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 19.88 0.00
Urval 2 19.10 19.88
För höstterminen år 2014 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 19.88 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

731

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 731 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation vid Högskolan i Jönköping varav 72 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 7 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 6 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping