Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Medieproduktion vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52061

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.77 16.61 0.00 0.00 3.50
Urval 2 18.13 14.90 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Medieproduktion vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.77 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

527

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

34

Under HT2018 sökte 527 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Medieproduktion vid Högskolan i Jönköping varav 52 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 15 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 12 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.11 4.00
Urval 2 17.50 16.90
För höstterminen år 2017 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Medieproduktion vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

627

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

33

Under HT2017 sökte 627 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Medieproduktion vid Högskolan i Jönköping varav 65 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 12 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 16.20 0.00
Urval 2 17.00 14.83
För höstterminen år 2016 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Medieproduktion vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

654

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 654 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Medieproduktion vid Högskolan i Jönköping varav 72 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 12 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 11 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 16.60 0.00
Urval 2 17.60 16.30 3.00
För höstterminen år 2015 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Medieproduktion vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

536

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 536 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Medieproduktion vid Högskolan i Jönköping varav 65 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 13 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 16.75 0.00
Urval 2 17.30 15.90
För höstterminen år 2014 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Medieproduktion vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

552

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 552 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Medieproduktion vid Högskolan i Jönköping varav 54 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 12 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 14 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping