Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Öppen ingång vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52064

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 18.30 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.30 17.60 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Öppen ingång vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

491

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 491 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Öppen ingång vid Högskolan i Jönköping varav 77 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 2 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 17.96 0.00
Urval 2 20.00 17.96
För höstterminen år 2017 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Öppen ingång vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

508

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 508 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Öppen ingång vid Högskolan i Jönköping varav 72 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.95 20.75 0.00
Urval 2 21.80 20.75
För höstterminen år 2016 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Öppen ingång vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 20.95 i urvalsgrupp BI, 20.75 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

706

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 706 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Öppen ingång vid Högskolan i Jönköping varav 102 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 19.05 0.00
Urval 2 19.38 19.05
För höstterminen år 2015 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Öppen ingång vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

625

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 625 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Öppen ingång vid Högskolan i Jönköping varav 77 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 0.00
Urval 2 20.00
För höstterminen år 2014 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Öppen ingång vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

592

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 592 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Öppen ingång vid Högskolan i Jönköping varav 73 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping