Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Strategisk kommunikation vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52062

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 16.50 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.61 15.80 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Strategisk kommunikation vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

438

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

34

Under HT2018 sökte 438 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Strategisk kommunikation vid Högskolan i Jönköping varav 26 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 10 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 10 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 16.95 4.00
Urval 2 17.28 15.94 2.50
För höstterminen år 2017 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Strategisk kommunikation vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

537

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2017 sökte 537 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Strategisk kommunikation vid Högskolan i Jönköping varav 30 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 10 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 17.10 0.00
Urval 2 17.00 16.10
För höstterminen år 2016 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Strategisk kommunikation vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

471

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 471 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Strategisk kommunikation vid Högskolan i Jönköping varav 16 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 9 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.89 0.00
Urval 2 16.70 15.57
För höstterminen år 2015 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Strategisk kommunikation vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.89 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 402 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Strategisk kommunikation vid Högskolan i Jönköping varav 20 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 12 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 12 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 17.20 0.00
Urval 2 16.90 15.38
För höstterminen år 2014 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Strategisk kommunikation vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

372

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 372 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Strategisk kommunikation vid Högskolan i Jönköping varav 17 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 12 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 11 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping