Antagningspoäng för Naturvetenskapligt basår vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52226

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 16.01 4.00
Urval 2 17.23 15.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt basår vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

624

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 624 personer till Naturvetenskapligt basår vid Högskolan i Jönköping varav 88 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 15.51 4.00
Urval 2 15.54 14.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt basår vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 15.51 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

667

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 667 personer till Naturvetenskapligt basår vid Högskolan i Jönköping varav 104 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 29 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 32 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.94 4.00
Urval 2 15.45 13.92 4.00
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt basår vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.94 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

659

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 659 personer till Naturvetenskapligt basår vid Högskolan i Jönköping varav 82 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 27 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.06 18.00 4.00
Urval 2 15.60 16.15 4.00
För höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt basår vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.06 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

540

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

66

Under HT2014 sökte 540 personer till Naturvetenskapligt basår vid Högskolan i Jönköping varav 78 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 20 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 23 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping