Antagningspoäng för Ortopedingenjörsprogrammet vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52325

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 18.58 0.85 0.00
Urval 2 17.60 11.03 0.55 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ortopedingenjörsprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 18.58 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

37

Under HT2016 sökte 215 personer till Ortopedingenjörsprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 55 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 19 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 15 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 18.58 0.85 0.00
Urval 2 17.90 14.75 0.80
För höstterminen år 2015 hade Ortopedingenjörsprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 18.58 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

34

Under HT2015 sökte 175 personer till Ortopedingenjörsprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 57 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 15 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 14 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.85 0.95 0.00
Urval 2 16.09 15.80 0.70
För höstterminen år 2014 hade Ortopedingenjörsprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 211 personer till Ortopedingenjörsprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 37 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 10 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 9 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping