Antagningspoäng för Personalprogrammet - personalarbete i en globaliserad värld vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52229

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.36 3.00
Urval 2 16.75 16.81 3.00
För höstterminen år 2015 hade Personalprogrammet - personalarbete i en globaliserad värld vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

918

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

56

Under HT2015 sökte 918 personer till Personalprogrammet - personalarbete i en globaliserad värld vid Högskolan i Jönköping varav 154 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 8 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.79 16.99 4.00
Urval 2 17.40 16.88
För höstterminen år 2014 hade Personalprogrammet - personalarbete i en globaliserad värld vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.79 i urvalsgrupp BI, 16.99 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

837

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

48

Under HT2014 sökte 837 personer till Personalprogrammet - personalarbete i en globaliserad värld vid Högskolan i Jönköping varav 156 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 15 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping