Antagningspoäng för Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52182

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.48 15.81 0.00 0.00 4.00
Urval 2 16.22 14.08 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.48 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 306 personer till Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping varav 75 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 15.56 0.00 0.00 4.00
Urval 2 13.97 13.48 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 15.56 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2019 sökte 242 personer till Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping varav 73 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.79 16.64 0.00 0.00 4.00
Urval 2 14.58 14.22 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.79 i urvalsgrupp BI, 16.64 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2018 sökte 284 personer till Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping varav 62 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 8 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 16.80 3.00
Urval 2 15.80 16.20
För höstterminen år 2017 hade Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

304

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2017 sökte 304 personer till Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping varav 83 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 9 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 16.68 3.50
Urval 2 15.30 15.98 3.00
För höstterminen år 2016 hade Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2016 sökte 310 personer till Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping varav 73 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 7 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 6 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.10 0.00
Urval 2 15.64 16.20
För höstterminen år 2015 hade Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

337

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 337 personer till Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping varav 73 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 7 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.33 0.85 0.00
Urval 2 16.00 16.72 0.75
För höstterminen år 2014 hade Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 334 personer till Produktutveckling med möbeldesign vid Högskolan i Jönköping varav 89 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 7 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping