Antagningspoäng för Tandhygienistprogrammet vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52328

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.50 0.75 4.00
Urval 2 17.07 17.20 0.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tandhygienistprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

976

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 976 personer till Tandhygienistprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 132 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.04 0.85 4.00
Urval 2 17.17 17.58 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade Tandhygienistprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1017

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 1017 personer till Tandhygienistprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 124 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 3 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 4 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.39 0.90 3.50
Urval 2 16.95 16.94 0.80 3.50
För höstterminen år 2014 hade Tandhygienistprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.39 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

934

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 934 personer till Tandhygienistprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 124 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 7 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping