Antagningspoäng för Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52188

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.25 12.80 0.00 0.00 2.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
Höstterminen år 2020 hade Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.25 i urvalsgrupp BI, 12.80 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

848

Antagna urval 1

209

Antagna urval 2

180

Under HT2020 sökte 848 personer till Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping varav 192 i första hand. Totalt antogs 209 personer i det första urvalet varav 137 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 127 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 14.10 0.00 0.00 2.50
Urval 2 12.78 12.80 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

784

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

140

Under HT2019 sökte 784 personer till Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping varav 162 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 103 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 96 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 14.25 0.00 0.00 3.50
Urval 2 14.20 13.38 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 14.25 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

887

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

140

Under HT2018 sökte 887 personer till Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping varav 173 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 98 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 92 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.24 14.90 3.00
Urval 2 14.87 13.95 3.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.24 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1028

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

140

Under HT2017 sökte 1028 personer till Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping varav 190 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 103 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 100 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.20 3.50
Urval 2 14.95 14.57 3.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1072

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

135

Under HT2016 sökte 1072 personer till Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping varav 157 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 98 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 93 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 14.52 3.00
Urval 2 14.80 14.05 3.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 14.52 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1073

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

125

Under HT2015 sökte 1073 personer till Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping varav 127 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 91 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 91 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 16.30 0.95 4.00
Urval 2 16.13 15.90 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1085

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

100

Under HT2014 sökte 1085 personer till Tekniskt basår vid Högskolan i Jönköping varav 173 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 80 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 75 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping