Antagningspoäng för Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52189

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.46 14.85 0.00 0.00 3.00
Urval 2 12.35 11.49 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.46 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

843

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

140

Under HT2020 sökte 843 personer till Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping varav 153 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 80 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 83 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.41 0.00 0.00 4.00
Urval 2 17.55 17.32 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.41 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

907

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 907 personer till Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping varav 194 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 36 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 37 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.11 18.34 0.00 0.00 4.00
Urval 2 17.73 18.17 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.11 i urvalsgrupp BI, 18.34 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

928

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 928 personer till Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping varav 160 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 31 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 33 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.09 4.00
Urval 2 17.69 16.81 4.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.09 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1100

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 1100 personer till Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping varav 223 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 50 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 44 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.76 4.00
Urval 2 17.72 17.81 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.76 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1170

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1170 personer till Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping varav 207 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 40 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 29 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 18.88 4.00
Urval 2 18.43 18.43 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 18.88 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1200

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 1200 personer till Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping varav 206 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 36 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 27 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.13 1.15 0.00
Urval 2 17.20 16.94 1.05
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1013

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 1013 personer till Tekniskt basår, distans vid Högskolan i Jönköping varav 167 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 41 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 34 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping