Antagningspoäng för Informationsteknologi - User Experience Design vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62142

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 14.27 0.75 0.00
Urval 2 14.00 14.27 0.75
För höstterminen år 2017 hade Informationsteknologi - User Experience Design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 14.27 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

34

Under HT2017 sökte 173 personer till Informationsteknologi - User Experience Design vid Högskolan i Skövde varav 34 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 26 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 21 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 15.00 0.85 0.00
Urval 2 14.61 16.00 0.85
För höstterminen år 2016 hade Informationsteknologi - User Experience Design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 183 personer till Informationsteknologi - User Experience Design vid Högskolan i Skövde varav 47 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 20 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 20 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 14.15 0.70 0.00
Urval 2 12.81 13.37 0.55
För höstterminen år 2015 hade Informationsteknologi - User Experience Design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 162 personer till Informationsteknologi - User Experience Design vid Högskolan i Skövde varav 25 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 24 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 23 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 16.99 0.60 0.00
Urval 2 10.90 13.05 0.45
För höstterminen år 2014 hade Informationsteknologi - User Experience Design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 16.99 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 110 personer till Informationsteknologi - User Experience Design vid Högskolan i Skövde varav 19 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 25 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 22 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde