Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-20356

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.55
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi på Högskolan Kristianstad 13.55 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 23 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi vid Högskolan Kristianstad varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70
Urval 2 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi på Högskolan Kristianstad 13.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under VT2014 sökte 15 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi vid Högskolan Kristianstad varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad