Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-81371

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.30 15.92 0.30 99.99
Urval 2 12.30 15.92 0.30 99.99
För vårterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.30 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

7

Under VT2015 sökte 48 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik vid Högskolan Kristianstad varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.30 1.30 99.99
Urval 2 12.40 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 61 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik vid Högskolan Kristianstad varav 8 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad