Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/kemi/biologi vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-23052

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 0.70
Urval 2 0.90
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/kemi/biologi på Högskolan Kristianstad 16.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 36 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/kemi/biologi vid Högskolan Kristianstad varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad