Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-20357

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 0.40
Urval 2 14.70
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi på Högskolan Kristianstad 14.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under VT2015 sökte 28 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi vid Högskolan Kristianstad varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 0.90 99.99
Urval 2 0.90 99.99
För vårterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under VT2014 sökte 19 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi vid Högskolan Kristianstad varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad