Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/kemi vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-23057

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 17.70 0.90
Urval 2 20.40 0.90
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/kemi på Högskolan Kristianstad 20.40 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 22 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/kemi vid Högskolan Kristianstad varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.35
Urval 2 20.05 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/kemi på Högskolan Kristianstad 13.35 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 9 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/kemi vid Högskolan Kristianstad varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad