Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/naturkunskap vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-23058

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 18.75 0.90 0.00
Urval 2 14.95 18.75 0.90
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/naturkunskap vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 29 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/naturkunskap vid Högskolan Kristianstad varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad