Antagningspoäng för Bachelor Programme in Software Development vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11487

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.79 16.23 0.35 0.00 3.50
Urval 2 15.93 15.78 0.05 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Bachelor Programme in Software Development vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.79 i urvalsgrupp BI, 16.23 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 246 personer till Bachelor Programme in Software Development vid Högskolan Kristianstad varav 44 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 31 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 33 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.13 19.49 0.80 0.00 0.00
Urval 2 19.23 18.13 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Bachelor Programme in Software Development vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 19.13 i urvalsgrupp BI, 19.49 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2019 sökte 216 personer till Bachelor Programme in Software Development vid Högskolan Kristianstad varav 33 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.24 16.93 0.60 0.00 0.00
Urval 2 15.34 16.21 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Bachelor Programme in Software Development vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.24 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 222 personer till Bachelor Programme in Software Development vid Högskolan Kristianstad varav 49 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 24 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 17.07 0.60 0.00
Urval 2 16.59 16.06 0.35
För höstterminen år 2017 hade Bachelor Programme in Software Development vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.33 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

293

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 293 personer till Bachelor Programme in Software Development vid Högskolan Kristianstad varav 58 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 19 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 18 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 14.30 0.70 0.00
Urval 2 16.50 14.30 0.70
För höstterminen år 2014 hade Bachelor Programme in Software Development vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 124 personer till Bachelor Programme in Software Development vid Högskolan Kristianstad varav 17 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 10 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad