Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-13822

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 19.80 1.00 0.00 4.00
Urval 2 18.53 18.65 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

4045

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under HT2020 sökte 4045 personer till Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad varav 1184 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 28 var män och 112 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 28 var män och 102 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 19.34 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.50 18.88 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 19.34 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3982

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2018 sökte 3982 personer till Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad varav 1170 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 16 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 12 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.98 1.20 4.00
Urval 2 18.80 18.96 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.98 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4057

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 4057 personer till Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad varav 1161 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 16 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 15 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.98 1.25 4.00
Urval 2 19.08 19.08 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.98 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3972

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 3972 personer till Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad varav 1098 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 10 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 14 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad