Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt program (ubpH16) vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-17673

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 19.51 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.69 18.88 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Beteendevetenskapligt program (ubpH16) vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 19.51 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

3450

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2019 sökte 3450 personer till Beteendevetenskapligt program (ubpH16) vid Högskolan Kristianstad varav 1081 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 17 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 16 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad