Antagningspoäng för Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-20353

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 12.60 0.70 0.00
Urval 2 15.75 14.57 0.95
För höstterminen år 2016 hade Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 12.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 85 personer till Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle vid Högskolan Kristianstad varav 13 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 2 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.36 12.62 0.15
Urval 2 14.36 19.60 0.15
Under terminen VT2016 hade utbildningen Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle på Högskolan Kristianstad 14.36 i urvalsgrupp BI, 12.62 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under VT2016 sökte 62 personer till Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle vid Högskolan Kristianstad varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 17.33 0.85 99.99 3.00
Urval 2 16.25 17.33 0.85 99.99 3.00
Höstterminen år 2015 hade Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 70 personer till Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle vid Högskolan Kristianstad varav 10 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 12.13 0.40 99.99 0.00
Urval 2 15.09 0.40 99.99
För vårterminen år 2015 hade Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 12.13 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

8

Under VT2015 sökte 63 personer till Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle vid Högskolan Kristianstad varav 9 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 7 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.51 13.95 0.50 99.99
Urval 2 12.51 13.95 0.50 99.99
Höstterminen år 2014 hade Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.51 i urvalsgrupp BI, 13.95 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 55 personer till Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle vid Högskolan Kristianstad varav 6 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 6 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 0.85 99.99
Urval 2 12.80 0.90
För vårterminen år 2014 hade Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

3

Under VT2014 sökte 34 personer till Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle vid Högskolan Kristianstad varav 3 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad