Antagningspoäng för Biologprogrammet med inriktning cellbiologi vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-20354

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.46 14.00 0.15
Urval 2 11.46 14.00 0.60
Under terminen HT2016 hade utbildningen Biologprogrammet med inriktning cellbiologi på Högskolan Kristianstad 11.46 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 99 personer till Biologprogrammet med inriktning cellbiologi vid Högskolan Kristianstad varav 4 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 5 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.67 11.87 0.40
Urval 2 12.67 11.87 0.40
Under terminen VT2016 hade utbildningen Biologprogrammet med inriktning cellbiologi på Högskolan Kristianstad 12.67 i urvalsgrupp BI, 11.87 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

10

Under VT2016 sökte 76 personer till Biologprogrammet med inriktning cellbiologi vid Högskolan Kristianstad varav 10 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 5 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 13.81 0.15 0.00
Urval 2 17.39 13.81 0.15 99.99
För höstterminen år 2015 hade Biologprogrammet med inriktning cellbiologi vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 13.81 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 82 personer till Biologprogrammet med inriktning cellbiologi vid Högskolan Kristianstad varav 11 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 7 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.08 14.00 0.30 99.99 0.00
Urval 2 13.53 0.30 99.99
För vårterminen år 2015 hade Biologprogrammet med inriktning cellbiologi vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 11.08 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 71 personer till Biologprogrammet med inriktning cellbiologi vid Högskolan Kristianstad varav 6 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.81 12.96 0.15 99.99 3.00
Urval 2 14.81 14.13 0.15 99.99
Höstterminen år 2014 hade Biologprogrammet med inriktning cellbiologi vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.81 i urvalsgrupp BI, 12.96 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 62 personer till Biologprogrammet med inriktning cellbiologi vid Högskolan Kristianstad varav 4 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 3 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.25 13.13 0.50 99.99
Urval 2 12.25 13.13 0.70 99.99
För vårterminen år 2014 hade Biologprogrammet med inriktning cellbiologi vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.25 i urvalsgrupp BI, 13.13 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

7

Under VT2014 sökte 54 personer till Biologprogrammet med inriktning cellbiologi vid Högskolan Kristianstad varav 3 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad