Antagningspoäng för Digital design vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11493

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.13 0.80 0.00 4.00
Urval 2 17.60 17.73 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Digital design vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1939

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

140

Under HT2020 sökte 1939 personer till Digital design vid Högskolan Kristianstad varav 468 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 33 var män och 145 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 20 var män och 118 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.88 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.77 17.88 0.80 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Digital design vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.88 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1619

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

125

Under HT2018 sökte 1619 personer till Digital design vid Högskolan Kristianstad varav 369 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 39 var män och 120 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 37 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.50 0.95 4.00
Urval 2 17.70 17.78 0.85 4.00
För höstterminen år 2017 hade Digital design vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1410

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2017 sökte 1410 personer till Digital design vid Högskolan Kristianstad varav 296 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 28 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 32 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.81 0.90 4.00
Urval 2 17.34 17.70 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Digital design vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1301

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 1301 personer till Digital design vid Högskolan Kristianstad varav 267 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 20 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 22 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.43 17.65 1.05 4.00
Urval 2 17.83 17.50 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Digital design vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 18.43 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1355

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 1355 personer till Digital design vid Högskolan Kristianstad varav 297 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 30 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 26 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 18.58 1.05 3.00
Urval 2 17.43 18.13 1.00 3.00
För höstterminen år 2014 hade Digital design vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 18.58 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1223

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2014 sökte 1223 personer till Digital design vid Högskolan Kristianstad varav 281 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 29 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 23 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad