Antagningspoäng för Digital design (ubpH16) vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-17656

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 17.91 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.92 17.19 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Digital design (ubpH16) vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1553

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

140

Under HT2019 sökte 1553 personer till Digital design (ubpH16) vid Högskolan Kristianstad varav 429 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 30 var män och 130 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 24 var män och 116 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad