Antagningspoäng för Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11475

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 16.49 0.75 0.00 0.00
Urval 2 15.98 15.30 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 16.49 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

454

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 454 personer till Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad varav 64 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 24 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 24 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.24 15.81 0.60 0.00 3.00
Urval 2 14.40 15.34 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.24 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

432

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 432 personer till Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad varav 64 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 34 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 31 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.26 0.80 0.00 3.50
Urval 2 15.61 15.15 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.26 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

586

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 586 personer till Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad varav 61 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 27 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 30 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 17.27 0.90 4.00
Urval 2 16.45 16.16 0.85 4.00
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.13 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

662

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 662 personer till Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad varav 57 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 29 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.02 17.17 1.05 4.00
Urval 2 16.90 16.57 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.02 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

828

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 828 personer till Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad varav 102 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 30 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.27 0.95 0.00
Urval 2 17.30 16.80 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

780

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 780 personer till Ekonomprogrammet - Redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad varav 73 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 26 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad