Antagningspoäng för Ekonomprogrammet (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-13848

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.85 1.20 0.00
Urval 2 18.65 18.85 1.20
För höstterminen år 2016 hade Ekonomprogrammet (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 0 personer till Ekonomprogrammet (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad varav 0 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 28 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 24 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad