Antagningspoäng för Folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11463

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.52 0.55 0.00 4.00
Urval 2 13.52 13.85 0.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 352 personer till Folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan Kristianstad varav 56 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 5 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.61 15.75 0.70 3.00
Urval 2 13.52 14.77 0.45 3.00
För höstterminen år 2017 hade Folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.61 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

365

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 365 personer till Folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan Kristianstad varav 52 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 5 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 6 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.60 0.70 4.00
Urval 2 14.78 15.40 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

436

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 436 personer till Folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan Kristianstad varav 62 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 5 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.78 16.80 0.65 3.50
Urval 2 15.54 15.16 0.45 3.00
För höstterminen år 2015 hade Folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.78 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

463

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 463 personer till Folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan Kristianstad varav 64 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 16.45 0.75 3.00
Urval 2 16.00 15.50 0.65 3.00
För höstterminen år 2014 hade Folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

474

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 474 personer till Folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan Kristianstad varav 94 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 2 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad