Antagningspoäng för Folkhälsopedagogiskt program (ubpH13) vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-17660

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.61 16.24 0.50 0.00 4.00
Urval 2 12.56 13.08 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Folkhälsopedagogiskt program (ubpH13) vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.61 i urvalsgrupp BI, 16.24 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 247 personer till Folkhälsopedagogiskt program (ubpH13) vid Högskolan Kristianstad varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 12 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad