Antagningspoäng för Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-21362

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.81 13.09 0.00 0.00 2.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 11.81 i urvalsgrupp BI, 13.09 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

681

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

210

Under HT2020 sökte 681 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad varav 184 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 14 var män och 235 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 13 var män och 196 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.14 13.80 0.10 0.00 3.00
Urval 2 0.00 12.39 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.14 i urvalsgrupp BI, 13.80 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

886

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

220

Under HT2018 sökte 886 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad varav 233 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 15 var män och 234 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 220 personer varav 13 var män och 206 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.09 0.35 3.00
Urval 2 13.36 13.94 0.30 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1174

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

200

Under HT2017 sökte 1174 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad varav 297 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 11 var män och 219 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 10 var män och 190 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.20 0.40 3.00
Urval 2 13.52 14.30 0.35 3.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1208

Antagna urval 1

280

Antagna urval 2

250

Under HT2016 sökte 1208 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad varav 302 i första hand. Totalt antogs 280 personer i det första urvalet varav 17 var män och 263 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 250 personer varav 11 var män och 239 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.95 0.50 3.00
Urval 2 14.80 15.40 0.45 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1253

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

175

Under HT2015 sökte 1253 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad varav 312 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 5 var män och 195 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 7 var män och 168 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 15.70 0.45 3.00
Urval 2 14.65 14.85 0.40 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1246

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

175

Under HT2014 sökte 1246 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan Kristianstad varav 308 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 14 var män och 186 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 13 var män och 162 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad