Antagningspoäng för Förskollärarutbildning med inslag av validering vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-20791

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.68 0.00 0.00 3.50
Urval 2 15.00 15.68 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarutbildning med inslag av validering vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

665

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

54

Under HT2018 sökte 665 personer till Förskollärarutbildning med inslag av validering vid Högskolan Kristianstad varav 335 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 2 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 2 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.28 15.52 0.10 2.00
Urval 2 13.28 15.52 0.10 2.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarutbildning med inslag av validering vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.28 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

611

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

83

Under HT2016 sökte 611 personer till Förskollärarutbildning med inslag av validering vid Högskolan Kristianstad varav 363 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 1 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 83 personer varav 1 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 1% män och 99% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 15.76 0.15 3.00
Urval 2 14.10 15.76 0.15 3.00
Vårterminen år 2014 hade Förskollärarutbildning med inslag av validering vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 15.76 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

598

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

59

Under VT2014 sökte 598 personer till Förskollärarutbildning med inslag av validering vid Högskolan Kristianstad varav 283 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 0 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 1 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 1% män och 99% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad