Antagningspoäng för Gastronomiprogrammet (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-27719

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 14.09 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Gastronomiprogrammet (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 14.09 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

47

Under HT2019 sökte 156 personer till Gastronomiprogrammet (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad varav 43 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 27 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 18 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad