Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-21289

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.02 14.70 0.10 0.00 3.00
Urval 2 14.92 14.50 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.02 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

367

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 367 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad varav 82 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 3 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 2 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.69 14.75 0.40 0.00 4.00
Urval 2 11.93 14.62 0.25 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.69 i urvalsgrupp BI, 14.75 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

319

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2020 sökte 319 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad varav 113 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 4 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 4 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.88 0.25 0.00 4.00
Urval 2 14.60 14.66 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.88 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

316

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 316 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad varav 58 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 5 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 3 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.84 16.09 0.40 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.84 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2019 sökte 276 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad varav 96 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 5 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 5 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.38 14.60 0.25 0.00 3.00
Urval 2 11.87 15.72 0.30 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.38 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

447

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 447 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad varav 87 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 4 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 2 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.46 16.31 0.55 0.00 3.50
Urval 2 13.49 15.30 0.45 0.00 2.50
För vårterminen år 2018 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.46 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under VT2018 sökte 313 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad varav 111 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 2 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 1 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.16 13.85 0.40 4.00
Urval 2 13.80 13.85 0.40 4.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.16 i urvalsgrupp BI, 13.85 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

431

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 431 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad varav 74 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 8 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.77 0.70 3.00
Urval 2 14.00 14.42 0.60 3.00
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.77 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2017 sökte 335 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad varav 123 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 4 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.06 17.00 0.55 3.50
Urval 2 14.48 15.52 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.06 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

527

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 527 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad varav 83 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.23 15.63 0.65 3.00
Urval 2 15.30 15.49 0.55 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.23 i urvalsgrupp BI, 15.63 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

485

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 485 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad varav 81 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 2 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 1 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.14 0.80 3.00
Urval 2 13.90 13.87 0.50 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.14 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 413 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad varav 70 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 4 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad