Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-21287

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 15.75 0.35 0.00 4.00
Urval 2 13.53 13.65 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

369

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 369 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad varav 103 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 18 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 14.37 0.30 0.00 3.00
Urval 2 12.76 12.54 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 14.37 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

353

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 353 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad varav 92 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.82 14.67 0.35 0.00 3.00
Urval 2 12.71 12.70 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.82 i urvalsgrupp BI, 14.67 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

389

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 389 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad varav 72 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.70 0.40 3.00
Urval 2 13.34 14.43 0.20 3.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

415

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 415 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad varav 77 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 15 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.29 15.41 0.70 3.00
Urval 2 14.40 15.10 0.55 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.29 i urvalsgrupp BI, 15.41 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 476 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad varav 85 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 21 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.69 0.65 4.00
Urval 2 15.10 15.05 0.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.69 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 495 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad varav 82 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.13 15.50 0.50 3.00
Urval 2 14.20 14.69 0.40 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.13 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

381

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 381 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad varav 70 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 19 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad