Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-26434

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.34 15.62 0.15 0.00 0.00
Urval 2 15.34 15.62 0.15 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.34 i urvalsgrupp BI, 15.62 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

481

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

49

Under VT2020 sökte 481 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad vid Högskolan Kristianstad varav 347 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 21 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 14.41 0.00 0.00 3.00
Urval 2 13.98 14.41 0.00 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 14.41 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2019 sökte 352 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad vid Högskolan Kristianstad varav 236 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 17 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad