Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-21293

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 13.60 0.00
Urval 2 12.80 13.60
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.80 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

304

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2017 sökte 304 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering vid Högskolan Kristianstad varav 167 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.43 7.32 0.40 99.99 3.00
Urval 2 10.73 7.32 0.40 99.99 3.00
För vårterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 10.43 i urvalsgrupp BI, 7.32 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2015 sökte 294 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering vid Högskolan Kristianstad varav 153 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 14 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 14 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad