Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad ( vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-07696

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad ( vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2020 sökte 102 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad ( vid Högskolan Kristianstad varav 25 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.75 1.75 0.00 0.00
Urval 2 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad ( vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

166

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2019 sökte 166 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad ( vid Högskolan Kristianstad varav 61 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad