Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda system vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11486

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.91 13.20 0.65
Urval 2 12.91 13.20 0.65
Under terminen HT2016 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda system på Högskolan Kristianstad 12.91 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 84 personer till Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda system vid Högskolan Kristianstad varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.35 0.55 99.99 3.00
Urval 2 0.55 99.99 3.00
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda system vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 19.35 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 81 personer till Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda system vid Högskolan Kristianstad varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 9 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 7 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.53 17.61 0.50
Urval 2 14.53 17.61 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda system på Högskolan Kristianstad 14.53 i urvalsgrupp BI, 17.61 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 79 personer till Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda system vid Högskolan Kristianstad varav 4 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 8 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad