Antagningspoäng för IT-driftteknikerprogrammet (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-17718

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 14.24 0.55 0.00 3.50
Urval 2 12.29 12.00 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade IT-driftteknikerprogrammet (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 14.24 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 261 personer till IT-driftteknikerprogrammet (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad varav 66 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 41 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 41 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad