Antagningspoäng för Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-20389

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.31 10.15 0.60 0.00
Urval 2 15.00 10.15 0.75
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.31 i urvalsgrupp BI, 10.15 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 76 personer till Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle vid Högskolan Kristianstad varav 16 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 5 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 19.75 0.40 2.00
Urval 2 12.47 15.29 0.15
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 19.75 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 211 personer till Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle vid Högskolan Kristianstad varav 43 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.25 10.50 0.45 99.99
Urval 2 11.25 10.50 0.45 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 11.25 i urvalsgrupp BI, 10.50 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 58 personer till Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle vid Högskolan Kristianstad varav 9 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 9 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.93 10.80 0.40 99.99 3.00
Urval 2 11.30 10.80 0.40 99.99
För vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 10.93 i urvalsgrupp BI, 10.80 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 88 personer till Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle vid Högskolan Kristianstad varav 24 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad