Antagningspoäng för Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-21363

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.76 12.30 0.35 3.00
Urval 2 12.76 12.70 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.76 i urvalsgrupp BI, 12.30 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 129 personer till Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning vid Högskolan Kristianstad varav 21 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.85 10.80 1.00 99.99
Urval 2 12.85 11.86 1.00 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.85 i urvalsgrupp BI, 10.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 136 personer till Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning vid Högskolan Kristianstad varav 22 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 12.98 0.90 99.99 0.00
Urval 2 13.60 14.64 1.30 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 12.98 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 103 personer till Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning vid Högskolan Kristianstad varav 21 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 6 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad