Antagningspoäng för Leanprogrammet - Lean expert vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11501

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 17.78 0.70 4.00
Urval 2 16.60 17.78 0.65 4.00
För höstterminen år 2014 hade Leanprogrammet - Lean expert vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 17.78 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

429

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 429 personer till Leanprogrammet - Lean expert vid Högskolan Kristianstad varav 99 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad