Antagningspoäng för Leanprogrammet - Lean leader vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11502

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.49 17.00 0.50 4.00
Urval 2 15.88 16.26 0.30 4.00
För höstterminen år 2014 hade Leanprogrammet - Lean leader vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.49 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

436

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 436 personer till Leanprogrammet - Lean leader vid Högskolan Kristianstad varav 100 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 30 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 24 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad