Antagningspoäng för Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-26379

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.68 0.00 0.00 4.00
Urval 2 12.90 14.06 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

329

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 329 personer till Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling vid Högskolan Kristianstad varav 92 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 10 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.21 12.90 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.21 i urvalsgrupp BI, 12.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 234 personer till Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling vid Högskolan Kristianstad varav 42 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 24 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 22 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad