Antagningspoäng för Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling (ubpH18) vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-27678

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.07 0.40 0.00 3.00
Urval 2 13.96 16.29 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling (ubpH18) vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.07 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 262 personer till Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling (ubpH18) vid Högskolan Kristianstad varav 71 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad