Antagningspoäng för Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11449

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.59 17.29 0.65 0.00 4.00
Urval 2 17.15 17.04 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.59 i urvalsgrupp BI, 17.29 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

710

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 710 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 131 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 16 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 12 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 16.95 0.80 0.00 3.00
Urval 2 16.70 16.56 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

817

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 817 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 109 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 13 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 18 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 17.55 0.85 3.50
Urval 2 16.46 16.99 0.75 3.50
För höstterminen år 2017 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

936

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 936 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 129 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 23 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 23 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 17.00 0.85 4.00
Urval 2 16.85 15.98 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1055

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

82

Under HT2016 sökte 1055 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 130 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 18 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 16 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.38 0.90 4.00
Urval 2 17.40 17.51 0.85 4.00
För höstterminen år 2015 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1036

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 1036 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 126 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 22 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 16 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.58 0.90 0.00
Urval 2 17.56 16.68 0.85
För höstterminen år 2014 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.58 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

946

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 946 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 124 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 14 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad