Antagningspoäng för Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11470

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.06 17.06 0.65 0.00 4.00
Urval 2 16.74 17.05 0.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 18.06 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

765

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

38

Under HT2020 sökte 765 personer till Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 164 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 6 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 19.08 0.75 0.00 4.00
Urval 2 16.88 17.22 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 19.08 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

732

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2019 sökte 732 personer till Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 165 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 9 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 8 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.61 0.90 0.00 3.50
Urval 2 15.82 16.45 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.61 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

754

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

34

Under HT2018 sökte 754 personer till Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 80 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 9 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 7 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.55 17.02 0.75 4.00
Urval 2 16.23 16.43 0.75 4.00
För höstterminen år 2017 hade Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.55 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

764

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

38

Under HT2017 sökte 764 personer till Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 88 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 6 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 18.16 0.85 4.00
Urval 2 16.80 17.10 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 18.16 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

927

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 927 personer till Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 99 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 5 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.95 17.80 0.90 4.00
Urval 2 17.71 16.92 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.95 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

969

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 969 personer till Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 103 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 4 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.57 18.17 0.80 4.00
Urval 2 17.30 18.13 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.57 i urvalsgrupp BI, 18.17 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

853

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 853 personer till Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 106 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad