Antagningspoäng för Yrkeslärarutbildning vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-21378

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.95 9.44 0.15
Urval 2 9.95 9.44 0.15
Under terminen HT2016 hade utbildningen Yrkeslärarutbildning på Högskolan Kristianstad 9.95 i urvalsgrupp BI, 9.44 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

81

Antagna urval 2

63

Under HT2016 sökte 189 personer till Yrkeslärarutbildning vid Högskolan Kristianstad varav 103 i första hand. Totalt antogs 81 personer i det första urvalet varav 31 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 21 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.69 10.30 0.10 99.99 2.00
Urval 2 9.69 14.22 0.10 99.99
Höstterminen år 2015 hade Yrkeslärarutbildning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 9.69 i urvalsgrupp BI, 10.30 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

98

Antagna urval 2

68

Under HT2015 sökte 217 personer till Yrkeslärarutbildning vid Högskolan Kristianstad varav 117 i första hand. Totalt antogs 98 personer i det första urvalet varav 41 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 27 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 7.03 12.66 0.90 0.00
Urval 2 7.03 12.66 1.00 99.99
För höstterminen år 2014 hade Yrkeslärarutbildning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 7.03 i urvalsgrupp BI, 12.66 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 232 personer till Yrkeslärarutbildning vid Högskolan Kristianstad varav 101 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 31 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 25 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad