Antagningspoäng för Yrkeslärarutbildning (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-27697

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.75 12.96 0.00 0.00 0.00
Urval 2 10.60 10.40 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Yrkeslärarutbildning (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.75 i urvalsgrupp BI, 12.96 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

332

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 332 personer till Yrkeslärarutbildning (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad varav 189 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 28 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 27 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad