Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska vid Högskolan Väst

Programkod: HV-90634

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.84 12.28 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.84 i urvalsgrupp BI, 12.28 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 94 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska vid Högskolan Väst varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 14.73 0.60 3.00
Urval 2 12.58 12.83 0.30 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska vid Högskolan Väst antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 120 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska vid Högskolan Väst varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 14 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.41 0.75 0.00
Urval 2 17.00 15.77 0.70
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.41 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 114 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska vid Högskolan Väst varav 14 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan